Admission 2557 Archive

ม.5 เตรียมตัว ปฏิทิน Admission 2557 ออกมาแล้ว

จากการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.มีมติ  เมื่อวันที่ 2 เมษา 2556 ให้มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการสอบแอดมิชชั่นประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีการกำหนดการสอบต่างๆ  ไว้ดังนี้ ปฏิทิน ADMISSION 2557 รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 1-27 ต.ค. 2556 รับสมัครสอบวิชา 7 วิชาสามัญ