โควต้า 57 Archive

ถึงแล้วเดือนแห่งการเตรียมตัวรับตรง โควต้า GAT PAT ปีการศึกษา 2557

สวัสดีครับขอเขียนเนื้อหาแนวพี่น้องและกันนะ ก่อนอื่นเลยจะบอกว่าเนื้อหาของบทความ “ถึงแล้วเดือนแห่งการเตรียมตัวรับตรง โควต้า GAT PAT ปีการศึกษา 2557″ เป็นเพียงแนวทางนะและเป็นการเตือนคตินะ ของประสบการณ์ตรงส่วนตัวและเป็นของทีมงาน Stepzii.com ทั้งหมด