คลังเก็บป้ายกำกับ: วิทยาลัยดุสิตธานี

รับตรง 2557 วิทยาลัยดุสิตธานี

รับตรง 2557 วิทยาลัยดุสิตธานี ระดับปริญญาตรี

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)

ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ที่มีผลการเรียนดี เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดุสิตธานี ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

20130304115758

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา รับตรง 56 รอบที่ 1

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับการรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตระดับปริญญาตรี จำนวน 3สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์

กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

เทอม 1/2556รับตรงรอบที่ 1
รับสมัครวันนี้ – 21 มี.ค. 56         สอบ  25มี.ค. 56     รายงานตัว/ลงทะเบียน  1เม.ย. 56
เทอม 1/2556รับตรงรอบที่ 2
รับสมัคร25มี.ค. – 19เม.ย. 56     สอบ  23เม.ย. 56    รายงานตัว/ลงทะเบียน  29เม.ย.56
เทอม 1/2556 รับตรงรอบที่ 3
รับสมัคร 23 เม.ย. – 23 พ.ค. 56     สอบ  27พ.ค. 56   รายงานตัว/ลงทะเบียน  31พ.ค.56
สามารถมาสมัครได้ด้วยตัวเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา  หลังโรงเรียนวุฒิโชติ
ถ.สุขุมวิท  ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30– 17.30 น.

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

www.dtc.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ : 038-488-463-7 ต่อ 110,114