รับตรง 57 Archive

รับตรง “โครงการช้างเผือก” ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรโครงการปกติ  โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) จำนวน 2  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 3.00  ขึ้นไป ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา  ดังนั้น  ทางคณะฯ  จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อตามโครงการดังกล่าว และมีคุณสมบัติครบถ้วน

จี้มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลรับตรง 4 ต.ค.

นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐเพื่อขอข้อมูลการรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับนิสิตนักศึกษานั้น จนถึงวันที่ 30 กันยายน มีมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลมาเพียง 27 แห่ง จาก 80 แห่ง ดังนั้น สกอ.จะเปิดรับข้อมูลจนถึงวันที่ 4 ตุลาคม

รับตรงรอบเดียว

อดีตเสมา 2 เสนอสอบรับตรงรอบเดียว เหมือนกสพท.แก้ปัญหาวิ่งรอก ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ขณะที่ประธาน ทปอ. รับข้อสอบรับตรงยากจริง เพราะต้องการคัดเด็กให้เหมาะสม วานนี้ (23 ก.ย.) นายสมคิด เลิศไพฑูรย์  อธิการบดี มธ. ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า กลุ่มสมาชิกทปอ. มีมติว่าในปีการศึกษา 2557 ขอให้เปิดรับตรงพร้อมกันในช่วงเดือนมกราคมนั้น ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดรับตรงก่อนเดือนมกราคมส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่อธิการบดีสื่อสารไปยังคณะต่างๆ

รับตรง ความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ลาดกระบัง 2557

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นโอกาสของน้องทุกคนแล้วที่จะเป็นการ รับตรง ความสามารถพิเศษด้านกีฬาเราต้องแสดงออกให้เต็มที่ มั่นใจตนเองให้เยอะ

เปิดรับตรง สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ม.เกษตรศาสตร์ เขตศรีราชา 2557

เปิด รับตรง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 เห็นสาขาที่น่าเรียนอย่างมากต้องบอกน้องทุกคนว่าเป็นสาขาคนต้องการเรียนเยอะมากพอสมควร จึงต้องอยากให้น้องขยันและทบทวนหนังสือเข้มนิดนึงก่อนที่จะเข้า ถ้าคนไหนต้องการเข้าต้องไม่พลาดแน่นอน เพราะต้องตั้งใจมั่นใจตนเองเข้าใว้ สู้ๆๆ

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ BBA ม.ธรรมศาสตร์ 57

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ BBA ม.ธรรมศาสตร์ 57 ตอนนี้ยังไม่เปิดรับสมัครนะหากต้องการต้องรอคอยอีกสักเล็กน้อยเพราะเป็นการเปิดช่วงเดือนธันวาคมนั้นเอง แต่ต้องเป็นการเตรียมตัวทบทวนหนังสือและฝึกภาษาอังกฤษให้แน่นอนได้เลย เพราะเหลือเวลาอีกมา