คลังเก็บป้ายกำกับ: รับตรง 57

logo kku

รับตรง “โครงการช้างเผือก” ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรโครงการปกติ  โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) จำนวน 2  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 3.00  ขึ้นไป ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา  ดังนั้น  ทางคณะฯ  จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อตามโครงการดังกล่าว และมีคุณสมบัติครบถ้วน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต่อไป

จำนวนที่รับเข้า ทั้งหมด 40 คน โดยแบ่งเป็น 2 สาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 20 คน
- สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน 

***กำหนดการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่  http://arch.kku.ac.th   
ระหว่างวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2556  ถึงวันที่  31  มกราคม  พ.ศ.2557  

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่
งานบริการการศึกษา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.043-362046,  081-5745933  โทรสาร.  043-362047
อีเมล  Pchatrudee@kku.ac.th.

ed27-27-04-2011-po99991

จี้มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลรับตรง 4 ต.ค.

นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐเพื่อขอข้อมูลการรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับนิสิตนักศึกษานั้น จนถึงวันที่ 30 กันยายน มีมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลมาเพียง 27 แห่ง จาก 80 แห่ง ดังนั้น สกอ.จะเปิดรับข้อมูลจนถึงวันที่ 4 ตุลาคม เนื่องจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งรับนิสิตนักศึกษาหลายระบบและต้องรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก

ed27-27-04-2011-po99991

นพ.กำจรกล่าวว่า สำหรับข้อมูลที่ขอจะเป็นรายละเอียดการรับนิสิตนักศึกษาในทุกระบบ ทุกวิธีการ ทุกคณะและสาขาวิชา ที่ไม่ใช่แอดมิสชั่นส์ เช่น จำนวนคณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ อัตราการแข่งขัน ช่วงเวลาการรับสมัครและสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการสมัครหรือสอบต่อคน ทั้งนี้ สกอ.จะนำข้อมูลเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ ศธ. เพื่อประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาหรือปรับปรุงต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

รับตรง-57

รับตรงรอบเดียว

อดีตเสมา 2 เสนอสอบรับตรงรอบเดียว เหมือนกสพท.แก้ปัญหาวิ่งรอก ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ขณะที่ประธาน ทปอ. รับข้อสอบรับตรงยากจริง เพราะต้องการคัดเด็กให้เหมาะสม
วานนี้ (23 ก.ย.) นายสมคิด เลิศไพฑูรย์  อธิการบดี มธ. ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า กลุ่มสมาชิกทปอ. มีมติว่าในปีการศึกษา 2557 ขอให้เปิดรับตรงพร้อมกันในช่วงเดือนมกราคมนั้น ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดรับตรงก่อนเดือนมกราคมส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่อธิการบดีสื่อสารไปยังคณะต่างๆ ล่าช้า  ทำให้บางคณะประกาศรับตรงไปแล้วเปลี่ยนแปลงได้ทัน อีกส่วนคือหลายคณะรับตรงหลายรอบ และจะเปิดรับเดือน ม.ค.ด้วย
นายสมคิดกล่าวต่อว่า สำหรับข้อสอบรับตรงที่นักเรียนบอกว่ายากและออกเกินหลักสูตรนั้น ยอมรับว่าข้อสอบรับตรงต้องยากอยู่แล้ว อย่างคณะนิติศาสตร์มธ. มีการถามเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ที่นอกเหนือหลักสูตร เพราะต้องการวัดความสนใจ และความถนัดของเด็กว่าเหมาะสมจะเรียนในคณะ/สาขานั้นๆ
ด้าน นายวรากรณ์  สามโกเศศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า การเปิดรับตรงของมหาวิทยาลัย แล้วเด็กวิ่งรอกสอบ ผู้ปกครองเสียค่าใช้จ่ายสูง ไม่ใช่ปัญหาใหม่ ปัญหานี้มีมานานแล้ว จะแก้ปัญหานี้ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมแก้ปัญหา โดยเฉพาะ ทปอ. ขอให้มารับตรงพร้อมกันนั้นพบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับตรง และมีเด็กมาสมัครจำนวนมาก
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ มีสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ทปอ. กับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ถ้า 2 กลุ่มนี้ ตกลงกันได้จะรับตรงในช่วงไหน จะลดปัญหาได้ส่วนหนึ่ง ถ้าจะให้ดีควรรับตรงพร้อมกันในวันเดียว และนำคะแนนมาจัดอันดับ จะทำให้ปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบ และผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะหมดไป เหมือนกับของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) ที่จัดสอบร่วมกัน วันเดียวกัน แล้วนำคะแนนมาจัดอันดับ และประกาศผลพร้อมกัน ขณะที่ตัวนักเรียนสามารถเลือกสมัครสอบได้ทีเดียวหลายที่ ทุกอย่างอยู่ที่ระบบ ว่าเราจะจัดการได้หรือไม่ นายวรากรณ์กล่าว
ด้าน นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมศว และรองประธาน ทปอ.กล่าวว่า มศว ตั้งใจจะเปิดรับตรงในช่วงเดียวกันในเดือนมกราคม ตามที่ทปอ.ขอความร่วมมือมาอยู่แล้ว แต่เนื่องจากการสอบรับตรงปีนี้ มีการเตรียมการและจองสถานที่ล่วงหน้าและไม่สามารถหาสถานที่ใหม่ได้ทัน เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก แต่ในปีการศึกษา 2558 มศว จะรับตรงในช่วงเดือนมกราคมแน่นอน

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

 

 

รับตรง สถาบันเทคโนโลยี

รับตรง ความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ลาดกระบัง 2557

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นโอกาสของน้องทุกคนแล้วที่จะเป็นการ รับตรง ความสามารถพิเศษด้านกีฬาเราต้องแสดงออกให้เต็มที่ มั่นใจตนเองให้เยอะ

อ่านเพิ่มเติม

ม.เกษตรศาสตร์ รับตรง 57

เปิดรับตรง สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ม.เกษตรศาสตร์ เขตศรีราชา 2557

เปิด รับตรง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

เห็นสาขาที่น่าเรียนอย่างมากต้องบอกน้องทุกคนว่าเป็นสาขาคนต้องการเรียนเยอะมากพอสมควร จึงต้องอยากให้น้องขยันและทบทวนหนังสือเข้มนิดนึงก่อนที่จะเข้า ถ้าคนไหนต้องการเข้าต้องไม่พลาดแน่นอน เพราะต้องตั้งใจมั่นใจตนเองเข้าใว้ สู้ๆๆ

อ่านเพิ่มเติม

ม.ธรรมศาสตร์ 57

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ BBA ม.ธรรมศาสตร์ 57

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ BBA ม.ธรรมศาสตร์ 57 ตอนนี้ยังไม่เปิดรับสมัครนะหากต้องการต้องรอคอยอีกสักเล็กน้อยเพราะเป็นการเปิดช่วงเดือนธันวาคมนั้นเอง แต่ต้องเป็นการเตรียมตัวทบทวนหนังสือและฝึกภาษาอังกฤษให้แน่นอนได้เลย เพราะเหลือเวลาอีกมา

อ่านเพิ่มเติม