คลังเก็บป้ายกำกับ: รับตรง 2557

1377426_521477267928473_1198579187_n

การเตรียมพร้อมสอบตรง GAT PAT ปีการศึกษา 57 มาถึงแล้ว

การเตรียมพร้อมสอบตรง GAT PAT ปีการศึกษา 57

  1. ลดระยะเวลาเที่ยวและเล่นน้อยลง ทำไมต้องลดเพราะการที่เราเล่นมากเกินไประยะเวลาการทบทวนหนังสือและการติวก็จะน้อยลงมาก เป็นการช่วยให้ระยะเวลาในการได้ความรู้และทบทวนหนังสือจะเป็นโอกาสดีมาก ไม่ต้องถึงกับการทบทวนมากเกินไป เพราะสมองของเรารองรับไม่ได้แน่นอน ทบทวนอย่างพอประมาณ  อ่านเพิ่มเติม
ed27-27-04-2011-po99991

จี้มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลรับตรง 4 ต.ค.

นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐเพื่อขอข้อมูลการรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับนิสิตนักศึกษานั้น จนถึงวันที่ 30 กันยายน มีมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลมาเพียง 27 แห่ง จาก 80 แห่ง ดังนั้น สกอ.จะเปิดรับข้อมูลจนถึงวันที่ 4 ตุลาคม เนื่องจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งรับนิสิตนักศึกษาหลายระบบและต้องรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก

ed27-27-04-2011-po99991

นพ.กำจรกล่าวว่า สำหรับข้อมูลที่ขอจะเป็นรายละเอียดการรับนิสิตนักศึกษาในทุกระบบ ทุกวิธีการ ทุกคณะและสาขาวิชา ที่ไม่ใช่แอดมิสชั่นส์ เช่น จำนวนคณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ อัตราการแข่งขัน ช่วงเวลาการรับสมัครและสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการสมัครหรือสอบต่อคน ทั้งนี้ สกอ.จะนำข้อมูลเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ ศธ. เพื่อประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาหรือปรับปรุงต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

wpid-gnm_pic.jpg

"อ๋อย"แนะมหา’ลัยจับมือจัดรับตรง

‘อ๋อย’ ชี้สอบรับตรงวันเดียวกันไม่แก้ปัญหา แนะจับมือจัดสอบเพิ่มโอกาสเด็ก

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงแนวคิดของ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีต รมช.ศธ. ที่เสนอว่ามหาวิทยาลัยควรจัดสอบรับตรงพร้อมกัน เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบ ว่า การให้มหาวิทยาลัยจัดสอบรับตรงพร้อมกันหมดในวันเดียวกัน จะเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งที่ทำให้เด็กขาดโอกาส เพราะเด็กจะมีโอกาสเข้าสอบได้เพียงมหาวิทยาลัยเดียว เมื่อสอบพลาดก็จะพลาดเลย ขณะที่มหาวิทยาลัยก็จะรู้สึกเสียโอกาสเหมือนกัน ดังนั้น ตนจึงเห็นว่าแนวทางที่ให้มหาวิทยาลัยมาจัดระบบรับตรงร่วมกันจะเป็นประโยชน์ที่สุด เพราะเด็กสอบเพียงครั้งเดียวแต่สามารถใช้คะแนน และการเลือกมหาวิทยาลัยของเด็กเป็นตัวตัดสินได้ว่าเด็กจะสอบได้ที่ใด อย่างไรก็ตามการสอบรับตรงยังคงมีอยู่ต่อไปได้ โดยเฉพาะการรับตรงในระบบโควต้า หรือการรับตรงหลังจากการสอบแอดมิชชั่น เพราะตนไม่ได้ต้องการปิดโอกาสการสอบรับตรง 100% เพียงแต่มหาวิทยาลัยไม่ควรจัดสอบตรงเองเท่านั้น “ผมได้พูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรื่องนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องมาร่วมกันคิดว่าจะดำเนินการอย่างไรกับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นในเบื้องต้นจากผู้ปกครอง นักเรียน และครู ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยที่จะให้มีการปรับระบบการรับคัดเลือกฯ มีเพียงกลุ่มเด็กม.6 บางส่วนที่ยังไม่แน่ใจว่าควรจะให้ปรับดีหรือไม่ เพราะกลัวจะกระทบกับการที่เด็กได้เตรียมตัวสอบมาแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ผมประกาศชัดเจนแล้วว่าหากจะมีการปรับระบบการคัดเลือกฯ จริงจะต้องไม่ให้กระทบต่อนักเรียนที่เตรียมตัวมาแล้ว เช่น การเลิกสอบรับตรงจะทำไม่ได้อยู่แล้ว แต่การเลื่อนเวลาสอบสามารถทำได้ อย่างไรก็ตามการที่จะปรับระบบคัดเลือกฯ ทั้งระบบนั้น อย่างเร็วจะต้องเริ่มที่เด็ก ม.4 ในปัจจุบัน หรืออย่างช้าต้องเริ่มที่เด็ก ม.3 ในปัจจุบัน” รมว.ศธ. กล่าว รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่มีเด็กออกมาระบุว่า ข้อสอบตรงของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีความยากมาก ออกไม่ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น เป็นเครื่องยืนยันว่าการออกข้อสอบในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยเป็นปัญหาจริง ตนจึงอยากให้มีการออกข้อสอบสอดคล้องกับหลักสูตรฯมากขึ้น แต่ก็ทำได้เพียงขอความร่วมือ และเสนอปัญหาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความตระหนักในปัญหาดังกล่าว.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “อ๋อย”แนะมหา’ลัยจับมือจัดรับตรง

รับตรง 2557 วิทยาลัยดุสิตธานี

รับตรง 2557 วิทยาลัยดุสิตธานี ระดับปริญญาตรี

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)

ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ที่มีผลการเรียนดี เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดุสิตธานี ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม