รับตรง 2557 Archive

การเตรียมพร้อมสอบตรง GAT PAT ปีการศึกษา 57 มาถึงแล้ว

การเตรียมพร้อมสอบตรง GAT PAT ปีการศึกษา 57 ลดระยะเวลาเที่ยวและเล่นน้อยลง ทำไมต้องลดเพราะการที่เราเล่นมากเกินไประยะเวลาการทบทวนหนังสือและการติวก็จะน้อยลงมาก เป็นการช่วยให้ระยะเวลาในการได้ความรู้และทบทวนหนังสือจะเป็นโอกาสดีมาก ไม่ต้องถึงกับการทบทวนมากเกินไป เพราะสมองของเรารองรับไม่ได้แน่นอน ทบทวนอย่างพอประมาณ 

จี้มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลรับตรง 4 ต.ค.

นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐเพื่อขอข้อมูลการรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับนิสิตนักศึกษานั้น จนถึงวันที่ 30 กันยายน มีมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลมาเพียง 27 แห่ง จาก 80 แห่ง ดังนั้น สกอ.จะเปิดรับข้อมูลจนถึงวันที่ 4 ตุลาคม

"อ๋อย"แนะมหา’ลัยจับมือจัดรับตรง

‘อ๋อย’ ชี้สอบรับตรงวันเดียวกันไม่แก้ปัญหา แนะจับมือจัดสอบเพิ่มโอกาสเด็ก เมื่อวันที่ 25 ก.ย.นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงแนวคิดของ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีต รมช.ศธ. ที่เสนอว่ามหาวิทยาลัยควรจัดสอบรับตรงพร้อมกัน เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบ ว่า การให้มหาวิทยาลัยจัดสอบรับตรงพร้อมกันหมดในวันเดียวกัน จะเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งที่ทำให้เด็กขาดโอกาส เพราะเด็กจะมีโอกาสเข้าสอบได้เพียงมหาวิทยาลัยเดียว เมื่อสอบพลาดก็จะพลาดเลย ขณะที่มหาวิทยาลัยก็จะรู้สึกเสียโอกาสเหมือนกัน ดังนั้น ตนจึงเห็นว่าแนวทางที่ให้มหาวิทยาลัยมาจัดระบบรับตรงร่วมกันจะเป็นประโยชน์ที่สุด

รับตรง 2557 วิทยาลัยดุสิตธานี ระดับปริญญาตรี

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภท โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ที่มีผลการเรียนดี เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดุสิตธานี ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้