คลังเก็บป้ายกำกับ: ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2556 รอบ 2

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวตามหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำปีการศึกษษ 2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2556

รายละเอียด
ใบสมัคร

หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.inter.sru.ac.th/temp_inter/