คลังเก็บป้ายกำกับ: ม.ธรรมศาสตร์

ม.ธรรมศาสตร์ 57

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ BBA ม.ธรรมศาสตร์ 57

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ BBA ม.ธรรมศาสตร์ 57 ตอนนี้ยังไม่เปิดรับสมัครนะหากต้องการต้องรอคอยอีกสักเล็กน้อยเพราะเป็นการเปิดช่วงเดือนธันวาคมนั้นเอง แต่ต้องเป็นการเตรียมตัวทบทวนหนังสือและฝึกภาษาอังกฤษให้แน่นอนได้เลย เพราะเหลือเวลาอีกมา

อ่านเพิ่มเติม

ม.ธรรมศาสตร์และการเมือง

4 องค์กรประชาคม มธ.ค้านเปลี่ยนเป็น “ม.ธรรมศาสตร์และการเมือง”

องค์กรประชาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติคัดค้านการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง” หวั่นเชื่อมโยงการเมือง และย้ำจุดยืนที่ต้องการเปิดกว้างทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ม.ธรรมศาสตร์ รับตรง

ม.ธรรมศาสตร์ รับตรง โครงการ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ iPEN-iEE 2556

สวัสดีครับทุกคน Stepzii.com

พร้อมจะกระโดดเข้าสู่โอกาสทองของมหาลัยธรรมศาสตร์เปิดกันหรือยัง โอกาสมาแล้วพวกเราชื่นชอบสนใจต้องเข้าอ่านรายละเอียด ต้องพร้อมกระโดดเข้าโจมตี หากไม่ชอบรู้เพื่อนชื่นชอบต้องแชร์ต่อ หรือช่วยกันต่อแล้วเราชาว stepzii.com ต้องช่วยเหลือกันและกันนะ รับตรงโครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iee) คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2  มีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

Admissions 2556 - ธรรมศาสตร์

มาแล้วรับตรง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การวิจัยทางสังคม ม.ธรรมศาสตร์ 2556

โครงการพิเศษ หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 รับสมัครระหว่างวันที่  1-30 เมษายน 2556

  คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือคาดว่าจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.ต้องมีผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประกอบด้วย 3 วิชา คือวิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา และวิชาคณิตศาสตร์ของปีการศึกษา2554 หรือ 2555

3.ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน(GPAX)ไม่ต่ำกว่า 2.50
4.ต้องมีคะแนนผลการสอบ GAT

รายละเอียด  http://www.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_4_admission/2556/BA/ex/ba56_ex_08.pdf

 

ข้อมูลจาก unigang.com/Article/14073

ม.ธรรมศาสตร์

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับคณะเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ใน Admissions 2556

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจาก สภาเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 และได้รับการรับรองสถาบันจากอนุกรรมการ การศึกษาสภาเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 จึงพร้อมเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยในปีแรกนี้ รับนักศึกษาผ่านระบบคัดเลือกกลาง(Admissions) จำนวน 25 คน

กำหนดองค์ประกอบและค่าน้ำหนัก ในการรับบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions 2556
1. ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
GPAX
20%
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET
30%
3. ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป
GAT
10%
4. ผลการทดสอบวัดความถนัดเฉพาะวิชาชีพ/วิชาการ
PAT 2
40%
รวม
100 %

รายวิชาและข้อกำหนดของหลักสูตร (pdf file) (คลิก)

ค่าเทอมประมาณ 52,000 บาท

มธ.

ตารางสอบ SMART – I เพื่อยื่นเข้า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ 2557

ตารางสอบ SMART – I เพื่อยื่นเข้า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ,  ม.ธรรมศาสตร์ 2557


กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่

 

ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ
1/2556 มธ.รังสิต 25 ก.พ. – 3 มี.ค. 56 17 มี.ค. 56
2/2556 มธ.รังสิต 25 มี.ค. – 31 มี.ค. 56 21 เม.ย. 56
3/2556 มธ.รังสิต 22 เม.ย. – 28 เม.ย. 56 19 พ.ค. 56
4/2556 มธ.รังสิต 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 56 16 มิ.ย. 56
5/2556 มธ.รังสิต 24 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 56 14 ก.ค. 56
6/2556 มธ.รังสิต 29 ก.ค. – 4 ส.ค. 56 18 ส.ค. 56
7/2556 มธ.รังสิต 26 ส.ค. – 1 ก.ย. 56 15 ก.ย. 56
8/2556 มธ.รังสิต 30 ก.ย. – 6 ต.ค. 56 20 ต.ค. 56
9/2556 เชียงใหม่ 28 ต.ค. – 3 พ.ย. 56 17 พ.ย. 56
10/2556 สุราษฎร์ฯ 28 ต.ค. – 3 พ.ย. 56 1 ธ.ค. 56
11/2556 มธ.รังสิต 25 พ.ย. – 1 ธ.ค. 56 15 ธ.ค. 56
12/2556 ขอนแก่น 25 พ.ย. – 1 ธ.ค. 56 22 ธ.ค. 56
1/2557 มธ.รังสิต 18 ธ.ค. – 24 ธ.ค. 56 12 ม.ค. 57
ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน

หน้าเว็บไซต์หลัก   http://smart.bus.tu.ac.th/