ม.ธรรมศาสตร์ Archive

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ BBA ม.ธรรมศาสตร์ 57

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ BBA ม.ธรรมศาสตร์ 57 ตอนนี้ยังไม่เปิดรับสมัครนะหากต้องการต้องรอคอยอีกสักเล็กน้อยเพราะเป็นการเปิดช่วงเดือนธันวาคมนั้นเอง แต่ต้องเป็นการเตรียมตัวทบทวนหนังสือและฝึกภาษาอังกฤษให้แน่นอนได้เลย เพราะเหลือเวลาอีกมา

4 องค์กรประชาคม มธ.ค้านเปลี่ยนเป็น “ม.ธรรมศาสตร์และการเมือง”

องค์กรประชาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติคัดค้านการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง” หวั่นเชื่อมโยงการเมือง และย้ำจุดยืนที่ต้องการเปิดกว้างทางการศึกษา

ม.ธรรมศาสตร์ รับตรง โครงการ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ iPEN-iEE 2556

สวัสดีครับทุกคน Stepzii.com พร้อมจะกระโดดเข้าสู่โอกาสทองของมหาลัยธรรมศาสตร์เปิดกันหรือยัง โอกาสมาแล้วพวกเราชื่นชอบสนใจต้องเข้าอ่านรายละเอียด ต้องพร้อมกระโดดเข้าโจมตี หากไม่ชอบรู้เพื่อนชื่นชอบต้องแชร์ต่อ หรือช่วยกันต่อแล้วเราชาว stepzii.com ต้องช่วยเหลือกันและกันนะ รับตรงโครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iee) คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2  มีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

มาแล้วรับตรง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การวิจัยทางสังคม ม.ธรรมศาสตร์ 2556

โครงการพิเศษ หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 รับสมัครระหว่างวันที่  1-30 เมษายน 2556   คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือคาดว่าจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2.ต้องมีผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประกอบด้วย 3 วิชา

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับคณะเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ใน Admissions 2556

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจาก สภาเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 และได้รับการรับรองสถาบันจากอนุกรรมการ การศึกษาสภาเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 จึงพร้อมเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยในปีแรกนี้ รับนักศึกษาผ่านระบบคัดเลือกกลาง(Admissions) จำนวน 25 คน กำหนดองค์ประกอบและค่าน้ำหนัก ในการรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions

ตารางสอบ SMART – I เพื่อยื่นเข้า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ 2557

ตารางสอบ SMART – I เพื่อยื่นเข้า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ,  ม.ธรรมศาสตร์ 2557 กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่   ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ 1/2556 มธ.รังสิต 25 ก.พ. – 3 มี.ค. 56