มหาลัยลาดกระบัง Archive

เปิดบ้านสถาปัตย์ วิชาการมอบความรู้ มหาลัยลาดกระบัง 2556

สำหรับน้องๆมัธยมปลาย และบุคคลที่สนใจคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน ” ARCH KMITL OPEN HOUSE ” เปิดบ้านสถาปัตย์ลาดกระบัง 2556 วันที่ 6-7 กันยายน 56 ณ ห้องประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง งานนี้ไม่ต้องลงทะเบียนจ้า