มหาลัยพายัพ Archive

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาลัยพายัพ รอบที่2 ปีการศึกษา 2556

รับสมัครด้วยตัวเองเท่านั้น 22 – 26 เมษายน 2556 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธรมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว คุณสมบัติ 1.  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น 2.  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม