คลังเก็บป้ายกำกับ: มหาลัยพายัพ

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาลัยพายัพ รอบที่2 ปีการศึกษา 2556

รับสมัครด้วยตัวเองเท่านั้น 22 – 26 เมษายน 2556 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธรมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

คุณสมบัติ

1.  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น
2.  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ตั้งแต่  2.75 ขึ้นไป
3.  มีผลคะแนน O-NET, GAT และ PAT2
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
5 .  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ เช่น  โรคติดต่อร้ายแรง  ตาบอดสี  เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัครได้ที่ลิ้งก์ข้างล่างเลย

http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/scholar56_1.html