มหาลัยบูรพา Archive

มหาลัยบูรพาแจ๋วพัฒนาระบบตรวจป้ายทะเบียนรถอัจฉริยะ

ปัจจุบันการรับบัตรผ่านหรือบัตรเข้า-ออกด้วยแรงงานคนยังมีให้เห็นในหลายสถานที่ อาทิ บริเวณทางด่วน ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่ตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่งระบบแบบนี้ทำให้เกิดความล่าช้า และเกิดปัญหาแก่ผู้ขับขี่อย่างยิ่ง เนื่องจากในบางครั้งต้องรอคิวนานจนรถติดยาว โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน