พะเยา Archive

รับตรง เพิ่่มเติม ม.พะเยา ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครรับตรงบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ตั้งบัดนี้ ถึงวันที่ 3 พ.ค. 2556 ดังนี้ 1.1 โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษด้านดุริยางคศาสตร์สากล ประจำปีการศึกษา 2556 1.2 โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556 1.3 โครงการผลิตนักภูมิสารสนเทศสู่ท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.admission.up.ac.th