คลังเก็บป้ายกำกับ: พะเยา

ม.พะเยา-รับตรงเพิ่มเติม

รับตรง เพิ่่มเติม ม.พะเยา ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครรับตรงบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ตั้งบัดนี้ ถึงวันที่ 3 พ.ค. 2556 ดังนี้

1.1 โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษด้านดุริยางคศาสตร์สากล ประจำปีการศึกษา 2556
1.2 โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
1.3 โครงการผลิตนักภูมิสารสนเทศสู่ท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

www.admission.up.ac.th