คลังเก็บป้ายกำกับ: ธรรมศาสตร์ 57

สมัครสอบทดสอบรับตรง SMART

รับตรง นิติศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ 2557

เปิด รับตรง สมัครนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ศึกษาที่วิทยาเขตท่าพระจันทร์

อ่านเพิ่มเติม