ธรรมศาสตร์ 57 Archive

รับตรง นิติศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ 2557

เปิด รับตรง สมัครนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ศึกษาที่วิทยาเขตท่าพระจันทร์