รับตรง Archive

การรับตรงมานำเสนอกันอีกแล้ว เกี่ยวกับการเปิดรับนักศึกษาใหม่จากทางมหาลัยแม่โจ้

สวัสดีค่ะ มีการรับตรงมานำเสนอกันอีกแล้ว เกี่ยวกับการเปิดรับนักศึกษาใหม่จากทางมหาลัยแม่โจ้นะคะ   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557   โครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม โครงการ (Educational Copperation Program) ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 (ระบบรับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี> ณ

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาคปกติ 57

แจ้งข่าวสำหรับ น้องๆนักศึกษา ที่ต้องการเรียนที่ราชภัฏธนบุรี นะครับ เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่ใกล้บริเวณนี้ ก็สามารถลองโทรไปสอบถาม ได้นะครับ รายละเอียดมีตามด้านล่างนี้เลยครับ   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง (รอบแรก) กำหนดการรับสมัคร • รับสมัคร วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่

รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557

รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557 สาขาที่เปิดสอน (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of fine Art -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Film Production) -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล(Creativity and Digital Media) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/sisa.ssru.ac.th http://www.sisa.ssru.ac.th/ http://www.twitter.com/SisaSsru

รับตรง “โครงการช้างเผือก” ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรโครงการปกติ  โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) จำนวน 2  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 3.00  ขึ้นไป ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา  ดังนั้น  ทางคณะฯ  จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อตามโครงการดังกล่าว และมีคุณสมบัติครบถ้วน

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกผู้สอบเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี)

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม -27 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น. เว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ คณะครุศาสตร์ อาคาร 12 ชั้น 1 หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ถึงคณะครุศาสตร์ 1016 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 (ไม่รับสมัครทางออนไลน์

ราชภัฏยันเดินหน้ารับตรง

วันนี้(30ต.ค.) ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)เพชรบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ขอให้มหาวิทยาลัยต่างๆเลื่อนเวลารับตรงมาไว้ช่วงหลังจากเด็กเรียนจบแล้ว และให้ใช้ข้อสอบกลาง เพื่อไม่ให้นักเรียนต้องวิ่งรอกสอบและรับภาระค่าใช้จ่ายสูงนั้น กลุ่มมรภ.เห็นด้วยกับหลักการของ รมว.ศึกษาธิการ แต่ตนอยากย้ำว่าวัตถุประสงค์การรับนักศึกษาของมรภ.จะเน้นรับเด็กในพื้นที่มากที่สุด โดยมีสัดส่วนการรับตรงสำหรับเด็กในพื้นที่กับรับเด็กทั่วประเทศในสัดส่วน70-75 % ต่อ30- 25% โดยมี มรภ.เพียงไม่กี่แห่งที่จะมีเด็กจากทั่วประเทศแห่มาเรียน ดังนั้นการรับตรงของกลุ่มมรภ.ส่วนใหญ่จึงไม่ได้ทำให้เกิดปัญหานักเรียนต้องวิ่งรอกสอบหลายแห่งแต่อย่างใด ผศ.ดร.นิวัต กล่าวต่อไปว่า