ทุนการศึกษา Archive

กรุงไทยให้ทุนเรียนปริญญาตรี 77 ทุน

ธนาคารกรุงไทยมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลการเรียนดี จำนวน 77 ทุนๆ ละ 5 หมื่นบาทต่อปี ในโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นายชัยอนันต์ ศิระวณิชการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า จากพันธกิจของธนาคาร ในการเป็นสถาบันการเงินชั้นนำ ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแล้ว ในด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารมุ่งส่งเสริมการเสริมสร้างทุนทางปัญญาใน 4

รับตรง มีทุนเต็มจำนวน แพทยศาสตร์ ม.สยาม ปีการศึกษา 2557

รับตรง มีทุนเต็มจำนวน แพทยศาสตร์ ม.สยาม ปีการศึกษา 2557 ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับโรงพยาลตำรวจมีความประสงค์จะรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย สายวิทย์ เพื่อเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทุนเต็มจำนวน 2 ทุน

ทุนการศึกษา สร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2557

โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต มูลนิธิดำรงชัยธรรม รุ่นที่ 16/2557 จำนวน 34 ทุน แบ่งเป็นทุนสายสามัญ 20 ทุน และทุนสายอาชีพ 14 ทุน สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ม.6 และปวช.2 ที่ครอบครัวประสบปัญหาไม่สามารถส่งให้ศึกษาต่อได้ แต่มีความมุ่งมั่นศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และมีความสามารถ

80 ทุนการศึกษา รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ปีการศึกษา 2557

มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีนโยบายให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ ๑ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สมัคร๑ คน สามารถสมัครได้ ๑ ทุนการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่จะสมัครรับทุนการศึกษาได้ ต้องสมัครโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ ๑ (แผนการศึกษาสี่ปีหรือแผนการศึกษาสามปีครึ่ง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ทุนการศึกษาเพชรพระพิรุณ

มหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักร มีหลายร้อยทุนให้นักเรียนไทย

บริติช เคานซิลแจ้งข้อมูลทุนการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาที่เปิดให้นักเรียนไทยซึ่งมีหลายร้อยทุนจาก 34 มหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักร พร้อมทั้งข้อมูลหลักสูตรของที่ยังเปิดรับในเดือนกันยายน และมกราคม/กุมภาพันธ์

หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ มอบทุนให้ระดับป.ตรี-ป.โท

หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินโครงการทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ โดยจัดสรรทุนให้กับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ในคณะ หรือสาขาวิชาต่างๆ ทุกสาขาวิชา และโดยเฉพาะสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม ในสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาโท ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา -กำลังศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1