คุณสมบัติและจำนวนรับนักศึกษา รับตรง มหาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557


คุณสมบัติออกมาแล้วนะครับ โดยโครงการหลักที่น้องๆทั่วประเทศสามารถสมัครได้คือ โครงการ โควตาความถนัดทางวิชาชีพ นะครับ ลองเข้ามาดูว่า GPA ของเราถึงเกณฑ์ขั้นต่ำไหม รวมไปถึงวิชาที่เราต้องสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง ม.มหิดล 2557

เกณฑ์การคิดคะแนนสอบข้อเขียนรับตรงร่วม

รับตรง มหาลัยมหิดล 2557

รับตรง มหาลัยมหิดล