รับตรง มหาลัยศิลปากร อินเตอร์ SUIC ปีการศึกษา 2557


รับตรง มหาลัยศิลปากร อินเตอร์ ( วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปากร ) ได้รับประกาศนียบัตรจากการประกวดโรงแรมและโรงเรียนสอนการโรงแรมดีเด่นทั่วโลกWorldwide Hospitality Awards 2010

ในฐานะโรงเรียนที่สามารถผลิตนักศึกษาเข้าไปทำงานในตำแหน่งสำคัญ”Best Professional Success”นับเป็นเพียงสถาบันเดียวของภูมิภาคเอเซียที่ได้เข้ารับประกาศนียบัตรอันทรงเกียรตินี้ ทางสถาบันฯจะเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท

ศิลปากรอินเตอร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา

  1. BACHELOR of BUSINESS ADMINISTRATION in HOTEL MANAGEMENT โดยจะเรียนเกี่ยว ธุรกิจการโรงแรม ค่าเทอม ประมาณเทอมละ 80,000 บาท ตลอดหลักสูตรประมาณ 627,000 บาทถ้วน
  2. BACHELOR of FINE ARTS in MULTIMEDIA DESIGN หรือ ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ ค่าเทอมประมาณ 152,000 บาทตลอดหลักสูตรประมาณ 1,219,500 บาท ครับ

เปิดรับสมัครรอบที่1

2 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม 2556

การสมัครรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.suic.org/

ติดต่อสอบถามได้ที่

Silpakorn University International College (SUIC)

22 Borommarachachonani Rd. Talingchan, Bangkok 10170 Thailand

Tel: 02 849 7522, 02 880 8361-3 #Fax: 02 849 7524

E-mail : suicbangkok@yahoo.com www.suic.org www.facebook.com/suicbkk