กิจกรรม โครงการภาษาอังกฤษพิชิต GAT รับตรง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กิจกรรม โครงการภาษาอังกฤษพิชิต GAT จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556

การจัดอบรม การบรรยาย แบบฝึกหัดและฝึกทำข้อสอบ โดยนิสิต คณะอักษรศาสตร์ ภายใต้ควบคุมเนื้อหาทางวิชาการโดยอาจารย์ในคณะ

ระยะเวลาในการอบรม

เรียนทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556

ภาษาอังกฤษ 10.00 – 12.00 น.

ภาษาจีน 13.00 – 15.00 น.

ภาษาฝรั่งเศส 13.00 – 15.00 น.

ภาษาญี่ปุ่น 13.00 – 15.00 น.

สถานที่อบรม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมและค่าเอกสาร 1,000 บาท/ 1 ภาษา

* *วิชาละ 1,000 บาท / 10 ชั่วโมง

* *คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น

วิธีการสมัคร

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (ดาวน์โหลด ข้อมูลจาก www.AksornChula.com หัวข้อ “Download” ) มาที่ศูนย์บริการวิชาการ ตามช่องทางต่อไปนี้

1.1 สแกนหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่ง email มาที่ aksornchula@chula.ac.th หรือ

1.2 แฟกซ์มาที่หมายเลข 02-218-4886 (หากเป็นไปได้ กรุณาส่งนอกเวลาทำการ เนื่องจากในช่วงเวลารับสมัครโทรศัพท์มักไม่ว่าง) และกรุณาโทรศัพท์กลับมายืนยันการรับสมัครจากเจ้าหน้าที่ในวันรุ่งขึ้น ที่หมายเลขเดียวกัน

2. ในวันเปิดเรียนให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูปมาด้วย

** ให้นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงในวันเปิดเรียนด้วย

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่ 5 สิงหาคม – 23 กันยายน 2556

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้

1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com

2. email : AksornChula@chula.ac.th

3. หมายเลขโทรศัพท์ 087-3244991 , 02-2184886

 

ต้องขอขอบคุณ

พี่โดม eduzones.com มอบเนื้อหาดีๆ