รับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตา 57 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทโควตา โดยมีคณะที่เปิดรับดังต่อไปนี้

สาขาที่เปิดรับ

1. คณะศิลปศาสตร์ รับจำนวน 180 คน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจำนวน 110 คน
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับจำนวน 55 คน
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับจำนวน 130 คน
5. คณะบริหารธุรกิจ รับจำนวน 405 คน
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับจำนวน 370 คน
7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ รับจำนวน 65 คน
8. วิทยาลัยนานาชาติ รับจำนวน 70 คน

คุณสมบัติ

- ตามแต่ละสาขอกำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

UploadImage

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.admissions.rmutk.ac.th/admissions/