ทุนการศึกษา โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ม.ขอนแก่น 2557


การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

ทุนการศึกษาโครงการ ODOD ปีการ 2557 มาแล้วตอนนี้ชาว Stepzii.com ที่เข้ามาพบเจอหากสนใจแล้วอ่านรายละเอียดแล้วลงชื่อได้เลย

จำนวนการรับ

UploadImage

คุณสมบัติ

- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ในโรงเรียนกลุ่มจังหวัด 13 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สายวิทย์-คณิต
- GPAX 4 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

กำหนดการ

UploadImage

 

ขอขอบคุณเนื้อหา

http://home.kku.ac.th/admismd/