โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี5″


ขอเชิญเพื่อนๆ น้องๆเยาวชนอายุ 15-25 ปี

ร่วมส่งผลงานภาพถ่าย สปอตโทรทัศน์และสร้างสรรค์บทเพลงเข้าประกวด

ในหัวข้อ

“ความเมตตา…ปรารถนาดีต่อกัน”

จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี5

ชิงรางวัลมูลค่ารวม 400,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม / สมัคร / ส่งผลงาน / โหวตภาพ และ ผลงานที่ได้รับรางวัลปีก่อนๆ

www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com

จัดโดย

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม