ปฎิทินรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2557


ปฏิทินดำเนินงำนกำรคัดเลือกรับตรง 57 นักเรียนใน 14 จังหวัดภำคใต้ เข้าศึกษาต่อ โดยวิธีรับตรง ประจำปีกำรศึกษำ 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ครั้งที่่1 วันที่ 10 มิถุนายน 2556)

ตารางวัน

ปฎิทินรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2557

ปฎิทินรับตรง 57

 

 

ขอขอบคุณเนื้อหา

unigang.com


Latest Comments
  1. Kimnah Leesangmin

    ^_____^"

  2. Wuttichai Kotchasing

    ถ้าเรียน สาย อาชีพ เข้าคนะ อะไลได้บ้าง คับ.

  3. ผู้หญิงคนนี้ ไม่ได้มีไว้รัก เเต่มีไหล่ให้เธอพักยามเสียใจ

    สั่งซื้อระเบียบการแล้ว แต่ไม่รู้จะสอบได้อ่ะป่าว