อยากเรียน พยาบาลทหาร ต้องเตรียมตัวอย่างไร


น้องๆหลายคนที่ฝันอยากเป็นพยาบาลทหาร แต่ไม่รู้จะต้องทำอย่างไรเตรียมตัวอย่างไร  UniGang เลยขอจัดทำบทความแนะนำว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะสอบเข้า พยาบาลได้  โดยพยาบาลทหารบก,ทหารอากาศ,ทหารเรือ นั้นใช้เกณฑ์คัดเลือกคล้ายๆกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
- เป็นสตรีโสด อายุ 17—25 ปี
- มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
- สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. BMI ไม่เกิน 25 กก./มม2
- ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

จำนวนรับสมัครของแต่ละกองทัพ
- จำนวนนักเรียนที่รับต่อปี 60 คน เป็นทุนส่วนตัว
- จำนวนนักเรียนที่รับต่อปี 20 คน เป็นทุนกองทัพ

ช่วงรับสมัคร  มกราคม ถึงเดือน มีนาคม ของที่ปี

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก  GAT  PAT2  ONET
จากข้อมูลรุ่นพี่ๆปีก่อนๆ เอาแบบติดชิวๆ
GAT  230    คะแนน
PAT2  120  คะแนน
O-NET  อังกฤษ น้องๆต้องทำให้ไม่ตำกว่า 30 คะแนนด้วยนะครับ
เรื่องเกณฑ์คัดเลือกแต่ละปีคะแนนอาจจะไม่เท่ากันขึ้นกับความยากง่ายของข้อสอบด้วย

จากปีล่าสุดใช้คะแนน GAT-PAT ได้แค่รอบแรกนะครับ เพราะประกาศผลมันประกาศก่อนผล GAT-PAT รอบ 2 ออกอีก อันนี้ยังไม่ฟันธงนะครับเพราะระเบียบการปีนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้

ไม่มีทดสอบร่างกายนะครับ มีแค่ตรวจสุขภาพ และการทดสอบสุขภาพจิต

ค่าเทอมโดยประมาณปีการศึกษาแรก

ค่าใช้จ่าย นักเรียนทุนกองทัพ จำนวนทั้งสิ้น 17,785.00 บาท

นักเรียนทุนส่วนตัว จำนวนทั้งสิ้น 58,835 บาท ( แบ่งชำระ เป็น 2 งวด งวดแรกชำระในวันทำสัญญา จำนวน 33,960 บาท งวดที่ 2 ชำระภายในเดือน ต.ค. จำนวน 24,875 บาท )

ค่าใช้จ่ายในชั้นปีที่ 2 – 4
1 ชั้นปีที่ 2 ทุน ทอ. 9,500 ทุนส่วนตัว 38,550
2 ชั้นปีที่ 3 ทุน ทอ. 9,500 ทุนส่วนตัว 35,750
.3 ชั้นปีที่ 4 ทุน ทอ. 9,500 ทุนส่วนตัว 34,350 (อัตราค่าธรรมเนียมนี้ กำหนดไว้เมื่อ พ.ศ.2544 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม )

ตัวอย่างระเบียบการรับสมัครปีการศึกษา 56

พยาบาลกองทัพบก

พยาบาลกองทัพอากาศ

 

ขอขอบคุณเนื้อหา

unigang.com