รับตรงหลังแอด ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2556


มทร.กรุงเทพ ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ประเภทรับตรงเพิ่มเติมหลังแอด สมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 36 ชั้น 1 วันที่23-29 พ.ค.56 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

คณะและสาขาที่รับเพิ่มได้แก่

1.วิทยาลัยนานาชาติ

-ระบบสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี ปกติ

-การตลาด หลักสูตร 4 ปี ปกติ

-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร 4 ปี ปกติ

-ท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตร 4 ปี ปกติ

2.คณะบริหารธุรกิจ

-การบัญชี หลักสูตร 4 ปี สมทบ

-การจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ปี สมทบ

3.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

-เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น หลักสูตร 4 ปี ปกติ

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ หลักสูตร 4 ปี ปกติ

5.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

-วิศวกรรมสิ่งทอ หลักสูตร 4 ปี ปกติ

-วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 4 ปี ปกติ

ระเบียบการ

http://www.ascar.rmutk.ac.th/ascar/

 

ขอขอบคุณเนื้อหา

unigang.com