รวบมหาลัยรับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว


ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการสอบแอดมิชชั่น 56 สำหรับน้อง ๆ ที่สอบติดแอดมิชชั่น 56 กระปุกดอทคอมก็ขอยินดีด้วยนะคะ แต่น้อง ๆ คนไหนที่พลาดหวังก็อย่าเสียใจไปค่ะ เพราะตอนนี้ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรงหลัง admission 56 อยู่

คณะ/มหาวิทยาลัย                  วันรับสมัคร
รายละเอียด
 คณะวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์ ม.ราชมงคลกรุงเทพ  วันนี้ – 17 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.ราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครนักศึกษาทุกสาขา (วิทยาลัยนานาชาติ)  วันนี้ – 21 พ.ค.56 คลิกที่นี่ 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ม.ราชมงคลกรุงเทพ  วันนี้ – 14 พ.ค.56 คลิกที่นี่ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร  วันนี้ – 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชมงคลธัญบุรี  วันนี้ – 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ  วันนี้ – 14 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์  วันนี้ – 22 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ
 วันนี้ – 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.ราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา 5 คณะ  วันนี้ – 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่ 
 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา 6 คณะ 32 สาขาวิชา  วันนี้ – 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่ 
 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา 4 คณะ
60 สาขาวิชา
 วันนี้ – 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่ 
 ม.กรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษา 45 หลักสูตร  วันนี้ – 5 มิ.ย.56 คลิกที่นี่
 ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษา 8 คณะ  วันนี้ – 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่ 
 ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษา 9 คณะ  วันนี้ – 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา 13 คณะ 39 สาขาวิชา  วันนี้ – 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา 27 คณะ  วันนี้ – 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่ 
 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ  วันนี้ – 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.เทคโนโลยีมหานคร เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ  วันนี้ – 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ  วันนี้ – 13 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดรับสมัครนักศึกษา 3 คณะ  วันนี้ – 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลศรีวิชัย  วันนี้ – 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชมงคลศรีวิชัย  วันนี้ – 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วันนี้ – 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะบริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วันนี้ – 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วันนี้ – 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่ 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 วันนี้ – 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วันนี้ – 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะนิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วันนี้ – 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา  วันนี้ – 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ  วันนี้ – 20 มิ.ย.56 คลิกที่นี่ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  วันนี้ – 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.นครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ  วันนี้ – 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะบริหารธุรกิจ/การตลาด ม.อุบลราชธานี  วันนี้ – 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะบัญชี/การจัดการ/เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.อุบลราชธานี
วิทยาเขตมุกดาหาร
 วันนี้ – 19 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.ขอนแก่น  วันนี้ – 13 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะจิตวิทยา (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์  วันนี้ – 12 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) ม.ธรรมศาสตร์  วันนี้ – 12 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล  วันนี้ – 13 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
 วันนี้ – 14 พ.ค.56 คลิกที่นี่ 
 ม.บูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ)  วันนี้ – 14 พ.ค.56  คลิกที่นี่
 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ (โครงการสมทบพิเศษ)
 วันนี้ – 15 พ.ค.56  คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันนี้ – 15 พ.ค.56  คลิกที่นี่
 คณะวิทยาศาสตร์ เคมีประยุกต์ (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันนี้ – 15 พ.ค.56  คลิกที่นี่
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วันนี้ – 15 พ.ค.56  คลิกที่นี่
 คณนิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วันนี้ – 16 พ.ค.56  คลิกที่นี่
 คณะคณิตศาสตร์การจัดการ (ตรีควบโท) ม.ธรรมศาสตร์  วันนี้ – 16 พ.ค.56  คลิกที่นี่
 คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์  วันนี้ – 17 พ.ค.56  คลิกที่นี่
 คณะมนุษยศาสตร์ ม.มหาสารคาม  วันนี้ – 17 พ.ค.56  คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์  วันนี้ – 17 พ.ค.56  คลิกที่นี่
 คณะสารสนเทศ-การจัดการ-บัญชี ม.อุบลราชธานี  วันนี้ – 19 พ.ค.56  คลิกที่นี่
 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ (ภาคพิเศษ)  วันนี้ – 20 มิ.ย.56  คลิกที่นี่
 คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ม.เกษตรศาสตร์  วันนี้ – 22 พ.ค.56  คลิกที่นี่
 สาขาวิชาอินเดียศึกษา (นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์  วันนี้ – 31 พ.ค.56  คลิกที่นี่
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาเคมี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 วันนี้ – 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่

ทีมงานของเรา Stepzii.com ขอแสดงความเสียใจกับน้องแอดมิชชั่นไม่ติดด้วยนะ แต่ไม่ต้องเสียใจไปเพราะยังเหลือการรับตรงอีกหลายมหาลัย และยังเหลือทุนอีกเพียบ ลุกขึ้น สู้กันอีกครั้งนะ

ก้าวหน้าไปพร้อมกับเรา เราจะนำข่าวดีๆมาให้เยอะๆ

เรียบเรียงเนื้อหาใหม่

stepzii.com

ขอขอบคุณเนื้อหา

kapook.com