ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา รับตรง รอบ 2 คณะวิทยาศาสตร์ 2556


ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชาเปิดรับตรงรอบ 2 คณะวิทยาศาสตร์ อีกแล้วหลังจากเปิด “รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556” เรียบร้อยก็ได้เปิด คณะวิทยาศาสตร์ตามมาเป็นโอกาสที่ดีของเราชาว stepzii ต้องรีบเก็บโอกาสนี้ใว้ให้ดีเลย หากชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556จำนวน 160 คน โดยมีรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด ดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับ

1.1    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ  จำนวน  80  คน

1.2    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  จำนวน  80  คน

อ่านระเบียบการเพิ่มเติม

http://www.sci.src.ku.ac.th/newdesign/images/Regis_Spe_56_2.pdf