การรับตรงมานำเสนอกันอีกแล้ว เกี่ยวกับการเปิดรับนักศึกษาใหม่จากทางมหาลัยแม่โจ้

สวัสดีค่ะ มีการรับตรงมานำเสนอกันอีกแล้ว เกี่ยวกับการเปิดรับนักศึกษาใหม่จากทางมหาลัยแม่โจ้นะคะ   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557   โครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม โครงการ (Educational Copperation Program) ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 (ระบบรับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี> ณ

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาคปกติ 57

แจ้งข่าวสำหรับ น้องๆนักศึกษา ที่ต้องการเรียนที่ราชภัฏธนบุรี นะครับ เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่ใกล้บริเวณนี้ ก็สามารถลองโทรไปสอบถาม ได้นะครับ รายละเอียดมีตามด้านล่างนี้เลยครับ   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง (รอบแรก) กำหนดการรับสมัคร • รับสมัคร วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่

ศธ.ประกาศเพิ่มสัดส่วนใช้ O-Net 30% ย้ำแม้อยู่ช่วงรักษาการงานยังเป็นไปตามปกติ

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามประกาศ ศธ.เรื่องการปรับสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้ที่เรียนจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้ปีการศึกษา 2557 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบ O-Net ในสัดส่วน 70:

รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557

รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557 สาขาที่เปิดสอน (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of fine Art -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Film Production) -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล(Creativity and Digital Media) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/sisa.ssru.ac.th http://www.sisa.ssru.ac.th/ http://www.twitter.com/SisaSsru

สทศ. ประกาศเลื่อนสอบ GAT/PAT

สำนักข่าวไทย 4 ธ.ค.-สทศ. ประกาศเลื่อนสอบ GAT/PAT ของนักเรียนชั้น ม.6 เป็น 8-11 มีนาคม 2557 แทนการสอบในวันที่ 7-11 ธันวาคมนี้ หวั่นสถานการณ์การเมืองไม่ยุติ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. ได้มีมติเลื่อนการสอบ GAT/PAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่

รับตรง “โครงการช้างเผือก” ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรโครงการปกติ  โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) จำนวน 2  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 3.00  ขึ้นไป ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา  ดังนั้น  ทางคณะฯ  จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อตามโครงการดังกล่าว และมีคุณสมบัติครบถ้วน